تشک بازی خرس ماماز پاپاز MAMAS & PAPAS
تشک بازی خرس ماماز پاپاز MAMAS & PAPAS
تشک بازی خرس ماماز پاپاز MAMAS & PAPAS
تشک بازی خرس ماماز پاپاز MAMAS & PAPAS
تشک بازی خرس ماماز پاپاز MAMAS & PAPAS
تشک بازی خرس ماماز پاپاز MAMAS & PAPAS

تشک بازی برند ماماز پاپاز وسیله ای برای سرگرم کردن نوزادان از بدو تولد است. این اسباب بازی فوق العاده می تواند موجب تقویت عضلات نوزاد نیز بشود.