ساک لوازم کوله شو نوک مدادی رنگ 36011 اوکی داگ OKIEDOG
ساک لوازم کوله شو نوک مدادی رنگ 36011 اوکی داگ OKIEDOG
ساک لوازم کوله شو نوک مدادی رنگ 36011 اوکی داگ OKIEDOG
ساک لوازم کوله شو نوک مدادی رنگ 36011 اوکی داگ OKIEDOG

ساک لوازم کوله شو نوک مدادی رنگ 36011 اوکی داگ OKIEDOG


ساک لوازم نوزاد برند اوکی داگ قابل استفاده به عنوان کیف دستی، کیف بندی و کوله پشتی است. این کیف کوله پشتی می تواند تمام وسایل مورد نیاز نوزاد را در خود جای دهد.