پستانک 6-18 پسرانه اتنو لاوی LOVI
پستانک 6-18 پسرانه اتنو لاوی LOVI
پستانک 6-18 پسرانه اتنو لاوی LOVI
پستانک 6-18 پسرانه اتنو لاوی LOVI
پستانک 6-18 پسرانه اتنو لاوی LOVI
پستانک 6-18 پسرانه اتنو لاوی LOVI

پستانک 6-18 پسرانه اتنو لاوی LOVI


پستانک های نوزادی برند لاوی لهستان با دارا بودن تاییدیه پزشکی از کشور لهستان را بدون نگرانی به نوزادتان بدهید. این پستانک ها با داشتن جنس سیلیکون فاقد مواد مضر بیسفنول آ است.