لیوان آبخوری 300 میل سفید تویست شیک Twistshake
لیوان آبخوری 300 میل سفید تویست شیک Twistshake
لیوان آبخوری 300 میل سفید تویست شیک Twistshake
لیوان آبخوری 300 میل سفید تویست شیک Twistshake

نوشیدنی از آن خارج نمی شود، دهنه ی بسیار پهنی دارد که پر کردن و شست و شو را آسان می کند، ساختار ارگونومیک دارد و به کمک مخلوط کن آن می توان انواع میوه را با آب ترکیب کرد.